Oncofit

Oncofit

Mogelijk heb je deelgenomen aan een revalidatie- of nazorgprogramma in het ziekenhuis, hierbij heb je gewerkt aan het opbouwen van je conditie en je gezondheid waarbij lichaamsbeweging een grote rol speelde. Het is van belang om na afloop van het revalidatieprogramma met lichamelijke activiteiten door te gaan.
 
Bewegen & (na) kanker
 
Kanker en de behandeling ervan hebben een grote impact gehad op je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Lichamelijke conditie wordt fors afgebroken, wat zich onder andere kan uiten in meer vermoeidheid. Van oudsher bestond in de medische wereld de behandeling bij ziekte en vermoeidheid vaak uit rust. Rust heeft echter als bijwerking dat de conditie nog verder achteruitgaat. In de praktijk is inmiddels bewezen dat mensen die kanker en de behandeling hiervan ondergaan hebben, nog wel degelijk op hun conditie kunnen trainen. Ook wetenschappelijk onderzoek leert dat sportief bewegen na of tijdens de behandeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van de conditie en in het herstel.
Als je al beschikt over een goede conditie, dan zal je meer gemak ervaren waarmee je activiteiten onderneemt. Belangrijk zijn ook de psychische aspecten van (samen) bewegen. Het geeft zelfvertrouwen en doet de angst voor inspanning verdwijnen. Bewegen in groepsverband is leuk en motiverend. Je kunt sporten onder deskundige begeleiding. Deze ziet erop toe dat u zich niet te veel, maar ook niet te weinig inspant. De begeleider zal rekening houden met individuele mogelijkheden. Oncofit is gebaseerd op het principe van Fysio Physics: gezond bewegen en speciale training. 
 
De Training
 
Het sporten vindt plaats in groepsverband, maar soms is eerst een individuele fase nodig.
Het gaat om de juiste intensiteit en de juiste combinatie van oefeningen.

info@buitenadem-sport.nl